โรงพยาบาลธนบุรี 2 สู่ระดับตติยภูมิ ทุ่ม 500 ล้านเพิ่มอาคาร-อุปกรณ์

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ก้าวสู่ปีที่ 25 เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เรามุ่งมั่น และพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้” (Simply for your healthy) lastcallblog.com

โรงพยาบาลธนบุรี 2 พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า 200 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 100 คน สามารถรองรับผู้ป่วยในถึง 95 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2 กล่าวว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลธนบุรี 2 ในปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ 7% ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลักของโรงพยาบาล ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ผิวหนัง นั้นมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาของโรงพยาบาลในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี 2 ยังคงนโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดศูนย์หัวใจในการบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) พร้อมห้องสวนหัวใจ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยงบลงทุนถึง 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ ถึง 20 ล้านบาท และปรับปรุงแผนก ICU ให้ดูทันสมัย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการให้บริการ การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุก (Middle Management)

นายเฉลิมกุลเผยกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2561 ว่า โรงพยาบาลธนบุรีจะยังคงมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลางซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศเป็นหลัก ด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลมีแผนขยายกิจการต่างๆ เช่น การรับแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นและในไตรมาส 4 จะสร้างอาคาร 3 เป็นตึกผู้ป่วยนอก เพิ่มห้องตรวจ 15 ห้อง และผู้ป่วยในมีห้อง ICU ใหม่ และเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยหนักถึง 12 เตียง พร้อมทั้งห้องพัก VIP และห้องพักทั่วไปถึง 41 ห้อง ด้วยงบลงทุนถึง 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระดับตติยภูมิในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับรายการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลธนบุรี 2 มีการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเฉพาะทางราคาประหยัดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก โปรแกรมประกันราคาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โปรแกรมตรวจภาวะสมองเสื่อม และโปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นายเฉลิมกุลกล่าวต่ออีกว่า โรงพยาบาลธนบุรี 2 ยังให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนที่มาออกกำลังกาย โดยมีหน่วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ตลอดจนการตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมไทย มอบเงินแก่มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ในโครงการของมูลนิธิเด็กที่สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็ก และให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอกย้ำการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน นายเฉลิมกุลกล่าวทิ้งท้ายว่า เรายังคงมุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้บริการด้วยมาตรฐานจริยธรรม เพื่อที่สุดของการรักษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทุกชีวิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานคุณภาพ ISO (International Organization for Standardization) ทางโรงพยาบาลธนบุรี 2 ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้” (Simply for your healthy)