ตลาดหลักทรัพย์ฯ ค้นหาสุดยอดยุวชน นักวางแผนการเงิน ในโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” จัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3 โดยจำลองเนื้อหานิทรรศการจาก INVESTORYพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เน้นการมีส่วนร่วมค้นหาคำตอบอย่างสนุกสนานผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยในปีนี้ได้นำนิทรรศการเคลื่อนที่ดังกล่าวไปจัดตามโรงเรียนต่างๆ จำนวน 15 โรงเรียน ภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” และยังได้ตัวแทนจากทั้ง 15 โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมค้นหาสุดยอดยุวชนนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ทุกทีมร่วมแข่งขันเล่นเกมลงทุนหุ้นเสมือนจริง ซึ่งต้องใช้ไหวพริบและความรอบคอบทางการเงินอย่างที่สุด ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ INVESTORY อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ …แล้วมาลุ้นกันว่าตัวแทนน้องๆ จากโรงเรียนไหนจะได้เป็นสุดยอดนักวางแผนการเงินในปีนี้

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนนอกห้องเรียน ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum ซึ่งเต็มไปด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย