ขอนแก่นเตรียมจัดการประชุมระดับสากล PATA Destination Marketing Forum 2018

ขอนแก่นเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสากล PATA Destination Marketing Forum 2018 ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 200 คน จากประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก

ขอนแก่นเตรียมเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับสากล PATA Destination Marketing Forum 2018
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association)หรือ PATA เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไรที่มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว สายการบิน สถาบันการศึกษา จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค กว่า 95 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

กิจกรรมที่ผ่านมา PATA ได้ดำเนินการจัดงานลักษณะนี้มาแล้วที่ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และล่าสุดที่ประเทศเปาเลา ซึ่งมีผู้แทนจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานด้วย โดยได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ในการรองรับการเป็นเมืองแห่งการจัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับสิทธิ์การจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 (PDMF) ที่จะจัดขึ้น เพื่อจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  จัดโดย Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ขอนแก่นเตรียมเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับสากล PATA Destination Marketing Forum 2018

PATA Destination Marketing Forum 2018 (PDMF) มีแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในด้านการตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้น เพื่อสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพรมแดนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของโลก โดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018

 

ที่มา อีสานบีซวีค