สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2561

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,701.79 จุด เพิ่มขึ้น 6.7% จากสิ้นเดือนก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาค และปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในภูมิภาค สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 52,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน sbobetasia.org

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคและปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในภูมิภาค โดยผู้ลงทุนในประเทศทั้งประเภทบุคคลและสถาบันมีสถานะซื้อสุทธิ เนื่องจากเดือนก่อน Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในอาเซียน จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน ประกอบกับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 2 และราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศและการปรับการดำเนินนโยบายการเงินยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
– เดือนกรกฎาคม 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 10,622 ล้านบาท ซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ

– ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 ปิดที่ 1,701.79 จุด เพิ่มขึ้น 6.7% จากสิ้นเดือนก่อน ในขณะที่ปรับตัวลดลง 3% จากสิ้นปี 2560อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index

– Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 15.65 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 17.35 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.93 เท่า และ 15.30 เท่า ตามลำดับ

– อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 3.05% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.79%

– มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 17.5 ล้านล้านบาท ลดลง 2.5% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี

– มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ในระดับสูงที่ 52,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
– เดือนกรกฎาคม 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 374,632 สัญญา ซึ่งลดลง 32.7% จากเดือนก่อน มาจากการซื้อขาย Single Stock Futures ที่ลดลงเป็นหลัก